Vajadus vältida valet on kaasasündinud rike. Katre Ligi.

Monday, June 15, 2015

Elektri hind tulevikus muutlikum kui aprilliilm


15.06.2015 17:14

“Edisoni esimesest elektrijaamast alates tegelevad nõudmise ja pakkumise vahel balansseerimisega energiasüsteemide juhtpultide taga istuvad operaatorid, genereerivaid võimsusi juurde lisades või välja lülitades.
Pilt on aga muutuma hakanud, sest geomeetrilises progressioonis lisanduv hulk mikrotootjaid ning õigemini nende soovidele allumatud loodusjõud muudavad mitte just kauges tulevikus kusagilt keskusest juhitava energiajaotussüsteemi anakronismiks.

Keskse energiavarustuse paradigma muutumisega nihkub võrgu parameetritest kinnipidamise raskuskese lõpptarbija poole peale. Ning sarnaselt masinarvutusjaamade kadumisega ajaloo prügikasti näib see korduvat ka suurte elektrijaamadega.

Reaalseks lahenduseks oleks lõpptarbija jaoks ajas äärmiselt paindlik elektri hind ja erinevate elektriseadmete hierarhiapõhine koormusjaotus.“


Lisaks veel juurde, et sellel paindlikult elektrihinnal ei tohi seljas olla veel 2/3 ulatuses kõikvõimalikke makse, mis on juurde joonistatud kilovatipõhise arvestuse järgi. Kõne alla tuleksid maksud elektri hinnast lähtuva arvestuse järgi. 

Saturday, June 13, 2015

Automaks - lohepea raiumine valest otsast

" Minu raamatupidaja ütles. et see on parim viis hoiduda maksudest kuni ta tuleb ise  üles mingi parema plaaniga"

14.06.2015 08:18

”kui riik tahab maksustada autosid, siis tulebki maksustada autosid. Selle asja nimi on automaks”

Meil on tohutu arv kõikvõimalikke avaliku sektori töötajaid, kelle kulud ja ka maksud on maksumaksjate poolt 100% kinni makstud. Pluss nende poolt kasutatud autode kulud. Ei ole ka nende poolt makstud tulumaks ega käibemaks kusagilt mujalt tulnud kui ikka maksumaksja taskust. 

Seega, kui riigil on tekkinud rahapuudus, tuleb alustada selle sektori detsimeerimisest ja seda iga kord kui on jällegi tekkinud rahapuudus. 

Ülejäänud kodanikele on auto vahend, millega saab teha vajalikke ning maksumaksja poolt doteerimata sõite teha – poodi, arsti juurde, vajalike pulkade järgi.

Sunday, June 7, 2015

Revolutsioon juba käib!07.06.2015 11:59

Hr Teder!
Revolutsioon juba käib, ...nii, et vesi vahutab!

"Euroopa peab oma rahvuslikud deemonid nüüd ja igavesti
maha raputama. Euroopa peab oma naba jõllitavaist
rahvusriikidest jäädavalt edasi liikuma. On tarvis tõelist
revolutsiooni. Euroopa Föderaalne Liit tuleb ellu kutsuda. "

Vaata täpsemalt: